WhatsApp

UAB Tüm Mevzuat

UAB Tüm Mevzuat

UAB Tüm Mevzuat

KANUNLAR


I Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Karayolu Taşıma Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu

Taşıt Kanunu

655 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

YÖNETMELİKLER

Karayolu Yönetmelikleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Değişiklikler)

25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği

08.01.2018 Tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Tüm Değişiklikler İşlenmiş Hali) (04.05.2016)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Tüm Değişiklikler İşlenmiş Hali) (25.07.2014)

25 Temmuz 2014 Tarih ve 29071 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Mayıs 2013 Tarihli ve 28655 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Ocak 2013 Tarih ve 28518 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ekim 2012 Tarih ve 28450 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Ağustos 2011 Tarih ve 28021 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Aralık 2011 Tarih ve 28159 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Aralık 2010 Tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Haziran 2009 Tarihli ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

25 Aralık 2009 Tarih ve 27443 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Eski Haller)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (08.01.2018)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (08.01.2018-25.05.2018)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (08.01.2018-31.12.2018)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (08.01.2018-15.11.2019)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (08.01.2018-23.11.2019)

 

Demiryolu Yönetmelikleri

Demiryolu işletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği

Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliği

Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik

Demiryolu Hemzemin Geçitlerde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

Demiryolu Hemzemin Geçitlerde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Ekleri

Tren Makinist Yönetmeliği

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği

Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği

 

Demiryolu Yönetmelikleri (Taslak)

Demiryolu Sistemleri Karşılıklı İşletilebirlik Taslak Yönetmeliği

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmelik Taslağı

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülerinin Seçimi İle Kamu Hizmeti Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, Uygulanması Ve Denetim Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (18 Haziran 2022)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (Değişiklikler İşlenmiş)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

 

Karayolu Yönergeleri

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (2019/Revize)

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Sorumluluk ve Yetki Yönergesi

Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi

Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi

IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge

Taşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi Yönergesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şöförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge ve Ekleri

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık (Mülga)

Mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetki Yönergesi

Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge

 

GENELGELER

 

Karayolu

Havayolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları 2020/3 (UHDGM)

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (2019/KDGM-22 GENEL)

Geçici/Süreli Düzenlemeler 2019/7 (KDGM)

U-ETDS 'nin Uygulanması (Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri) 2019/5 (KDGM)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması 2018/19 (KDGM)

Havayolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları 2018/16 (KDGM)

Seçim Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2018/9 (KDGM)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri 2018/8 (KDGM)

Okul Servis Araçlarında Kullanılacak Koltuklarda Oturmaya Duyarlı Sensörlü Sistemler 2018/3 (KDGM)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2017/KDGM-8)

Sayısal Takograf (2017/KDGM-4/ST)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması 2016/18 (KDGM)

Geçici/Süreli Düzenlemeler 2016/17 (KDGM)

Araç Muayeneleri (2016/KDGM - 16 /ARAÇ MUAYENE)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri 2016/15 (KDGM)

D2 ve B2 Yetki Belgeleriyle Yapılan Turizm Taşımaları (2016/KDGM- 13 /YOLCU)

Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgesi 2016/11 (KDGM)

Geçici/Süreli Düzenlemeler (2015/KDGM- 07/GENEL)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (2015/KDGM- 06/GENEL)

Seçim Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2015/KDGM-05/GENEL)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2015/KDGM-4/ YOLCU)

Seçim Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2015/KDGM- 03 /GENEL)

Geçici/Süreli Düzenlemeler (2015/KDGM- 01/GENEL)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (2014/KDGM- 10/GENEL)

Kurban Bayramında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2014/KDGM-08 / YOLCU)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2014/KDGM-6/ YOLCU)

Seçim Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2014/KDGM- 04 /GENEL)

Geçici/Süreli Düzenlemeler (2014/KDGM- 03/GENEL)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (2014/KDGM- 01/GENEL)

Geçici/Süreli Düzenlemeler (2013/KDGM- 14 /YOLCU)

Yeniden Düzenlenen İdari Para Cezaları (2013/KDGM- 12 /GENEL)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2013/KDGM-11/ YOLCU)

D4 Yetki Belgeleri (2013/KDGM- 09/YOLCU)

Ağırlık ve Boyut Kontrolleri (2013/KDGM-08/DENETİM)

D4 Yetki Belgeleri (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Geçici/Süreli Düzenlemeler (2013/KDGM- 06 / GENEL)

Mevzuatın Uygulanması (2013/KDGM- 05 / GENEL)

Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (2013/KDGM- 04 /GENEL)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (2013/KDGM- 01/GENEL)

66 Nolu Tebliğin Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar (2012/KDGM- 08/GENEL)

Ramazan ve Kurban Bayramlarında Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2012/KDGM- 06 / YOLCU)

Araç Muayene İstasyonları (2012/KDGM- 05/ARAÇ MUAYENE)

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (2012/KUGM- 01 /GENEL)

İdari Düzenlemeler (2012/KDGM-01)

Denizyolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları (2011/KUGM – 15 /YOLCU)

Vekaletnameyle İş Takibi Yapılması (2011/KUGM- 13/GENEL)

62 Nolu Tebliğin Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar (2010/KUGM- 20 /GENEL)

D2 ve B2 Yetki Belgeleriyle Yapılan Turizm Taşımaları (2010/KUGM- 19 /YOLCU)

Halkoylaması, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı Dönemlerinde Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmetleri (2010/KUGM- 15 /YOLCU)

Demiryolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları (2009/KUGM – 24 /YOLCU)

Uygulamaya Yönelik Hususlar (2009/KUGM – 22/GENEL)

Özel İzin Belgeleri (2009/KUGM- 19/EŞYA)

Araç Muayene İstasyonları (2009/KUGM-17/ARAÇ MUAYENE)

Ücret İadeleri (2009/KUGM-14/GENEL)

Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (2009/KUGM-13/GENEL)

Millileşmemiş Malların Taşınması (2007/KUGM-12/EŞYA)

Mevzuat Düzenlemeleri (2007/KUGM-01/GENEL)

İdari Düzenlemeler (2007/KUGM-01)

 

Demiryolu

Demiryolu Taşıma Istatistikleri Genelgesi ve Eki

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi (2019/TMKTDGM-02)

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01)

Yolkenarı Denetim Genelgesi (2017/TMKTDGM-03/DENETİM)

SRC-5 Eğitimleri Hakkında Genelge

TMGDK Genelgesi

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına ilişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi Genelgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetim Genelgesi (2017/TMKTDGM-03/DENETİM)

Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konusunda Genelge (2017/TMKTDGM/02)

Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Genelge (2017/TMKTDGM-01/DBA)

Muayene Merkezleri Genelgesi (2016/TMKTDGM- 03)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Edilmesine İlişkin 2016/TMKTDGM-01 Genelgesi

SRC-5 ve TMGD Eğitimleri ile İlgili Genelge( 2015/TMKTDGM-02/EĞİTİM)

Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKDGM-02)

IMDG Kod Eğitim Genelgesi

Genelge-2010-Kugm-09 MYB

Genelge-2009-Kugm-15-Mesleki Yeterlilik (Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Yetki Belgesi)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık (Mülga)

Mülga 2019 yıla yeniden degerleme oranının uygulanması (Genelge 2018-02)

Mülga 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge 2017-06)

Mülga 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge 2016-04)

Mülga 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge 2016-01)

Mülga 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelgesi 2015-01)

Mülga 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması (Genelge 2014-01)

 

TEBLİĞLER

 

Karayolu

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)

 

Demiryolu

Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

 

Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Değişikliklerin İşlenmiş hali)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ

 

TALİMATLAR

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

Tehlikeli Madde Rehberi

Yüklerin Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması

Yük Bağlama El Kitabının Hazırlanması Hk.

Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Demir Cevherinin IMSBC Koda Eklenmesi

INF Kod Uygulamaları 2

IMDG Kod Uygulamaları 2

Dökme Haldeki Tahılların Emniyetli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod

Tehlikeli Yüklerin Emniyetli Taşınması ve Elleçlenmesi

Benzen İçeren Dökme Sıvı Yükler İle İlgili Emniyet Tedbirleri

Bitkisel Yağların Genel Kargo Gemilerinde Taşınması

BLU Kod ve BLU Rehber

Demir Cevheri Taşımacılığı

Dökme Halde Tahıl Taşınması Uygulamaları ve Muafiyetler

Fumigasyon Operasyonu

Gemilerde Kapalı Mahallere Giriş

Güvertede Kereste Yükü Taşıyan Gemiler Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu

IBC Kod Uygulamaları

IGC Kod Uygulamaları

IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Uygulamaları

IMSBC Kod'da Değişiklik

INF Kod Uygulamaları

Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu

Linyit Kömürü Briketi ve Kömür Yüküne İlişkin Sıcak Alan Tanımı

Ön Yıkama Uygulamaları ve Muafiyet

Radyoaktif Maddelerin Taşınmasının Kolaylaştırılması

Taşınabilir Oksijen ve Gaz Detektörleri

Tehlikeli Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Taşınması

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi ve Yüksek Hızlı Tekneler için Uygunluk Belgesi

Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Acil Durumlar ve EmS Rehberi

Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Tıbbi İlk Yardım Rehberi

Tehlikeli Yüklerle İlgili Emniyet Tedbirleri

Uluslararası Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod)

Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi

Yüklerin Doğru Adlarının Kullanılması

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık

ADR 2023 Türkçe (Cilt1)

ADR 2023 Türkçe (Cilt 2)

RID 2023 (Tek Cilt)

ADR 2019 Türkçe Değişiklikler Vurgulu

ADR 2019 Türkçe Değişiklikler Vurgusuz

RID 2019 Türkçe Değişiklikler Vurgulu

RID 2019 Türkçe Değişiklikler Vurgusuz

ADR 2019 Değişiklikleri İngilizce

RID 2019 Değişiklikleri İngilizce

IMDG KOD Konsolide 2016

IMDG CODE Consolidated 2016

Tehlikeli madde taşıma işlemleri yüksek risk taşır. Bu nedenle çok dikkatli yönetilmelidir. Başarılı yönetim ise iyi bir altyapı, donanım, eğitim ve tecrübe gerektirir. EREN TMGD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş öncü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firmalarındandır. Her yerde olmak değil, işinize hakim olmak önemlidir. Ekibimizle tanışın, farkı keşfedin.

  • +90 850 888 19 69

  • info@erentmgd.com

  • Merkez (Head Office): Ataşehir Mah. 8001 Sk. No: 21 D: 204 Çiğli - IZMIR / TÜRKİYE (TURKEY)

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı