WhatsApp

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD, ADR-RID-IMDG-DGR)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD, ADR-RID-IMDG-DGR)

09 Nisan 2020, 16:25
Tehlikeli Madde  Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD, ADR-RID-IMDG-DGR)

ADR, IMDG, RID

gibi yayımlanan mevzuatlar uyarınca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmeti  veriyor, tesislerde kalite ve yönetim sistemleri ile entegre olmuş sistem kurulumu, dokümantasyon, eğitim, teçhizat ve raporlama gibi tüm tesis ihtiyaçlarınıza uzman kadromuzla çözüm üretiyoruz. İş güvenliği ve sağlığı, çevre yönetimi ve mevzuatı ve uygulamaları konusunda da uzman kadrolarımızla tüm ilgili konulara hakim kadromuzla problemlerinize geniş bir açıdan bakıp çözümler üretiyoruz. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Danışmanlık Hizmeti – EK3 Raporu Hazırlaması

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yönergesi kapsamında TAŞIMACI, ALICI, GÖNDEREN, DOLDURAN, BOŞALTAN, PAKETLEYEN, YÜKLEYEN, TANK KONTEYNER ve PORTATİF TANK İŞLETMECİSİ olarak bu faaliyetlerden bir ya da birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB alması zorunludur.  TMFB başvuru, yenileme ve faaliyet konularında değişiklik olması durumda düzenlenmesi gereken, işletmenin faaliyet konularının TMFB Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, tehlikeli maddelerin işletmeye gelirken ve gönderilirken kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğunun tespiti gibi konularda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından formatı verilen ve hazırlama yetkisi yalnızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına (TMGDK) verilen EK-3 raporlarını hazırlıyor ve bu süreçte ERENTMGD olarak rehberlik veriyoruz.

Dokümantasyon


İşletmenin iştirak ettiği tehlikeli maddelere ilişkin ADR/IMDG/RID zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gereken kurallara ilişkin prosedür, talimat ve kontrol listelerini hazırlıyoruz. Ayrıca mevzuat uyarınca zorunlu kılınan yıllık faaliyet raporlarını ve kaza raporlarını hazırlayarak idare tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.

Saha Ziyaretleri
 

Hizmet verdiğimiz tüm tehlikeli maddeler ile iştigal eden tesislerde düzenli ziyaretlerde bulunarak saha ziyaretleri de yaparak Tehlikeli Maddelerin taşınmasından kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması, mevzuata uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve operasyonlarda gerçekleşebilecek kaza riskinin en aza indirilmesi için öneriler sunuyor ve gereken altyapıyı oluşturup takip ediyoruz.

Mevzuat Takibi
 

Her iki yılda bir güncellenen ADR, RID, IMDG ile ilgili tüm mevzuatı takip ederek, tesislere gereken  güncellemeleri öneriyor ve takip ediyoruz. 
 
Araç Donanımı, Etiket, Levha Temini
 

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulunması gerekli ve sertifika zorunluluğu taşıyan ekipmanları temin ediyoruz. Bu kapsamda gerekli ekipman, taşınan maddelere göre belirlendiği için bu konuda gereken rehberliği yapıyor ve ihtiyacınızı belirliyoruz.
ADR/IMDG/RID ve ulusal mevzuatlar uyarınca tehlikeli madde taşımacılığında kullanılması zorunlu olan ambalajlar için tehlike etiketleri ile taşıma üniteleri için tehlike ikaz levhaları ve turuncu plaka tedariki gerçekleştiriyoruz.
 
Tesislerin kullanılması zorunlu kılınan ADR onaylı veya ADR sertifikalı araç, tank, ünite ve ambalaj gibi gereksinimlerini temin ediyor, ihtiyaçlarını belirliyor ve çözüm üretiyoruz.

Tehlikeli madde taşıma işlemleri yüksek risk taşır. Bu nedenle çok dikkatli yönetilmelidir. Başarılı yönetim ise iyi bir altyapı, donanım, eğitim ve tecrübe gerektirir. EREN TMGD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş öncü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firmalarındandır. Her yerde olmak değil, işinize hakim olmak önemlidir. Ekibimizle tanışın, farkı keşfedin.

  • +90 850 888 19 69

  • info@erentmgd.com

  • Merkez (Head Office): Ataşehir Mah. 8001 Sk. No: 21 D: 204 Çiğli - IZMIR / TÜRKİYE (TURKEY)

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı