WhatsApp

SEVESO / BEKRA

SEVESO / BEKRA

05 Mart 2022, 21:25
SEVESO / BEKRA

Seveso, İtalya’nın küçük bir kasabadır. 10 Temmuz 1976 tarihinde kasabanın yakınında bulunan bir kimya tesisinde triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucu çevre felaketi yaşanmış, çevreye en zehirli gazlardan dioksin yayılmıştır ve can kayıpları yaşanmıştır.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

1976’daki bu kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına Seveso Direktifi (82/501/EEC) hazırlanmış, 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Çevre Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca Seveso-II Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Büyük Endüstriyel Kaza

Büyük Endüstriyel Kaza, işletmelerede kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir.

Seveso Bildirimi

Çevre Bakanlığının yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan Seveso Bildirim Sistemi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler tarafından yapılması gerekli bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.

Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

Seveso Bildirim Sistemine, online.cevre.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir. Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, CLP tüzüğüne göre yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO) ekinde listelenen zararlılık kategorilerinin kapsamına giren tehlikeli maddeler için alt ve/veya üst eşik değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılmakta ve kuruluşun kapsamı belirlenmektedir.

Konusunda uzman kişiler tarafından öncelikle kimyasal sınıflandırmanın yapılarak kapsama giren kimyasalların belirlenmesi gerekmektedir. BEKRA bildirimine girecek kimyasallar belirlendikten sonra hesap yapılarak işletmenin kapsamı belirlenip bildirimi yapılmalıdır.

Ayrıca bir işletmede kimyasallarda ekleme ya da çıkartma gibi bir durum söz konusu ise hesaplamanın tekrardan yapılıp bildirimin yenilenmesi gerekmektedir. Hesap yenilenmezse kimyasallardaki değişiklik sonucu işletmenin kapsamı değişebilir ve bunun Bekra bildiriminde düzeltilmesi gerekmektedir aksi halde yanlış beyan yapılmış olacaktır.

Ceza Uygulaması

Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesinde göre para cezası uygulanmaktadır. İşletmenin seviyesinin değişmesi durumunda da madde 30 (ğ) bendi gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken işletme faaliyetlerinin durdurulması kararı verilebilmektedir.

 

BEKRA (SEVESO) çalışmalarınız ve işletmenizin kapsamını doğru belirlenmesi için uzmanlarımızla tanışın, işinizi şansa bırakmayın.

Tehlikeli madde taşıma işlemleri yüksek risk taşır. Bu nedenle çok dikkatli yönetilmelidir. Başarılı yönetim ise iyi bir altyapı, donanım, eğitim ve tecrübe gerektirir. EREN TMGD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş öncü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firmalarındandır. Her yerde olmak değil, işinize hakim olmak önemlidir. Ekibimizle tanışın, farkı keşfedin.

  • +90 850 888 19 69

  • info@erentmgd.com

  • Merkez (Head Office): Ataşehir Mah. 8001 Sk. No: 21 D: 204 Çiğli - IZMIR / TÜRKİYE (TURKEY)

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı