WhatsApp

Kaza Raporlama

Kaza Raporlama

11 Nisan 2020, 12:00
Kaza Raporlama

Tehlikeli Maddelerin Taşınması sözleşmelerinde Kaza Raporları düzenlenmektedir. Rapor düzenlenmesi olaylara dayandırılmıştır. Örneğin ADR'ye göre Bölüm 1.8.5 bu konuyu düzenlemektedir:

 

1.8.5                  Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi

1.8.5.1               Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı veya alıcı tarafından olaydan en geç bir ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.

1.8.5.2               Buna karşılık olarak Anlaşmaya Taraf Ülke, gerekli durumlarda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne diğer Anlaşmaya Taraf Ülkeleri bilgilendirmek amacıyla bir rapor hazırlayacaktır.

1.8.5.3               Tehlikeli mal sızıntısında veya ani ürün kaybı riski olduğunda, kişisel yaralanma, mal veya çevre zararı oluştuğunda veya kurumların olaya dâhil olduğu durumlarda ve aşağıdaki kıstaslardan bir ya da birkaçı oluştuğunda 1.8.5.1 uyarınca rapora tabi bir vaka oluşmuş sayılır:

 

Kişisel yaralanma, taşınan tehlikeli mallar ile doğrudan ilgili olan ölüm veya yaralanma vakasının meydana gelmesi anlamına gelir ve aşağıdaki yaralanmaları içerir;

(a)              Yoğun tıbbi bakım gerektiren yaralanmalar;

(b)             En az bir gün hastanede kalınmasını gerektiren yararlanmalar;

(c)              En az ardışık üç gün çalışamama ile sonuçlanan yaralanmalar.

 

Ürün kaybı;

(a)              Taşıma kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli malların 50 kg / 50 l veya daha fazla miktarda;

(b)             Taşıma kategorisi 2 olan tehlikeli malların 333 kg / 333 l veya daha fazla miktarda;

(c)             Taşıma kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli malların 1000 kg / 1000 l veya daha fazla miktarda sızması/salınması anlamındadır.

 

Ürün kaybı kıstası, yukarıda belirtilen miktarlarda ani ürün kaybı riski varsa da geçerlidir. Kural olarak, yapısal bir zarar sebebiyle taşıma araçları artık taşıma işlemini devam ettirmeye müsait değilse veya herhangi bir sebepten dolayı yeterli güvenlik seviyesi artık sağlanamıyorsa bu durumun gerçekleştiği varsayılmak zorundadır. (Örnek: tank veya konteynerin tahribata uğraması, bir tankın devrilmesi veya yakınında yangın çıkması).

Sınıf 6.2'ye ait tehlikeli mallar taşınıyorsa, rapor verme yükümlülüğü miktar limiti olmadan uygulanır.

 

Radyoaktif malzemeleri içeren vakalarda, ürün kaybı kıstası aşağıdaki gibidir:

(a)              Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif malzeme salınımı;

(b)             Kamunun ve işçilerin iyonlaştırıcı radyasyondan korunmasına ilişkin düzenlemelerde limit ihlaline neden olabilecek bir maruziyet (IAEA Güvenlik Yayınları No: 115 - "İyonlaştırıcı radyasyon ve radyasyon kaynaklarının güvenliğine ilişkin uluslararası temel güvenlik standartları") veya

(c)             Herhangi bir ambalajın emniyet fonksiyonlarında ek güvenlik tedbirleri alınmadan, taşıma işlemine devam edilemeyecek duruma neden olabilecek ciddi bir azalma olduğu (taşıma, muhafaza, termal koruma ya da kritiklik) düşünüldüğünde.

NOT: Teslim edilemeyen sevkiyatlar için bkz. 7.5.11.CV33 (6) zorunlulukları.

 

Tehlikeli mal sızıntısında, miktarına bakılmaksızın tahmin edilen zararın 50.000 Avro'yu aştığı durumlar maddi veya çevresel zarar olarak nitelendirilir. Doğrudan tehlikeli malları taşıma aracına ve taşıma aracı altyapısına yönelik zararlar bu kapsamda göz önüne alınmayacaktır.

Tehlikeli mallara ilişkin vakalarda yetkili makamların olaya müdahil olması, yetkili makamların veya acil durum servislerinin tehlikeli malları içeren olay ve şahısların tahliyesi esnasında doğrudan müdahil olmasını veya kamu yollarının (karayolu/demiryolu) en az üç saat süreyle kapatılmasını ifade eder.

 

 

 1.8.5.4               Tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelecek olaylarda hazırlanacak rapor modeli

 

RID/ADR başlık 1.8.5'e göre tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelen olaylarda hazırlanacak rapor

 

Rapor Kapağı (Yetkili makam raporu iletirken, bu kapak sayfasını çıkaracaktır)

Rapor 1. Sayfası

Gerektiğinde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilmektedir.

 

Tehlikeli madde taşıma işlemleri yüksek risk taşır. Bu nedenle çok dikkatli yönetilmelidir. Başarılı yönetim ise iyi bir altyapı, donanım, eğitim ve tecrübe gerektirir. EREN TMGD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş öncü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firmalarındandır. Her yerde olmak değil, işinize hakim olmak önemlidir. Ekibimizle tanışın, farkı keşfedin.

  • +90 850 888 19 69

  • info@erentmgd.com

  • Merkez (Head Office): Ataşehir Mah. 8001 Sk. No: 21 D: 204 Çiğli - IZMIR / TÜRKİYE (TURKEY)

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı