Diğer yönetim sistemleri gibi Tehlikeli Madde süreçleri de eşgüdüm ve uyum içinde çalıştırmak adına alanında uzman bir danışman ekibin desteğini gerektirir. ERENTMGD olarak, mevcut yönetim sistemlerinize yönelik entegrasyon yetkinliği ve tecrübesine sahip uzman danışmanlarımız ile tehlikeli maddelerin yönetimini de sistemlerinize entegre ediyoruz. Danışman ekibimiz, yönetim sistemlerinizin entegrasyonunu sağlamada kurumunuza vereceği desteğin sağlayacağı faydaların mali geri dönüşü en kısa sürede fark edilecektir.

Birbirleri ile ortak kaynakları kullanır hale getirmek, ortak bir bakış açısı kazandırmak ve ortak metodoloji ve raporlama ile çalışır sistem kurmak en yüksek seviyede entegrasyon gerektirecektir.

 

Yardımcı olmak ve olası çözüm önerilerimizi sunmak için hazırız ve bir tık uzaktayız.